OBS, OBS, OBS

Der er pladser i T & B gruppen + enkelte pladser i S & A gruppen. 

Koncerter: Har I lyst til at bestille vores kor til en koncert, så kontakt Britt på 61275316   Pris: 600 kr.

 

 

Forår 2023:

10.01.23: Opstart af koret kl. 19.15

24.01.23: Ekstraordinær generalforsamling kl. 19

28.01.23: Nytårskur på Færgegården

21.03.23: Korbillede i koncertpåklædning kl. 19

04.04.23: Aflyst

13.05.23: Forårskoncert i Borgerforeningen 

16.05.23: Forårsafslutning hos Hans, Fyrrevangen 16 kl. 12

23.05.23: Ekstra øvning til Kor Marathon

26.05.23: Kor Marathon kl. 16.30 i Vor Frue Kirke

Efterår 2023: 

 

Forår 2024:

06.01.24: Gæstedirigent Carsten Borbye Nielsen

 

Diverse 

Husk at melde afbud til Kjeld, hvis du er forhindret: 21 66 58 53.

Har I ændringer i jeres oplysninger på medlemslisten, så send dem til Katja.

Kontinent: Betales med kr. 500,- i september 2022 og januar 2023 med kr.700,- på kontonr. 0815 3531 199757

 

Se også kontakt info når du er logget ind